Z M E N A 8,7 HT a DORAST !!!

8,7 HT v pondelok sa stretávame na atletickom ovále na Sihoti o 17:00, kde prebehnú vstupné testy pred začiatkom novej sezóny.   DORAST v pondelok sa vidíme rovnako na atletickom ovále na Sihoti o 19:00, kde si vás tiež otestujem pred novou sezónou.   100 % – tná účasť je viac ako potrebná, teším sa na vás.   Milan Ondričko, tréner

» Čítať ďalej

Členské poplatky

Vážení členovia klubu HK Lokomotíva Nové Zámky, na návrh výkonného výboru a následného rozhodnutia najvyššieho výkonného orgánu klubu, t.j. výročnej členskej schôdze, sa mesačný členský poplatok na sezónu 2016/2017 upravuje nasledovne: 5. a 6. ročník ZŠ: 35,- € st. žiaci (7. a 8. ročník ZŠ) a dorast. 40,- € V ostatných vekových kategóriách sa výška členského poplatku nemení. O dôvodoch […]

» Čítať ďalej

Zdravím všetkých mojich nových zverencov.

Konečne som v mieste môjho nového pôsobiska a tak vám prinášam rozpis letnej prípravy ako začneme. Verím, že mi prepáčite neskoršie zverejnenie, ale ešte som si dokončil povinnosti na predošlom pôsobisku a už sa vám venujem. Držím všetkým mojim zverencom palce a prajem veľa chuti do letnej prípravy. Verím v obojstrannú spokojnosť a dobrú spoluprácu. Milan Ondričko, tréner

» Čítať ďalej

Predstavujeme nového trénera – mandanta HK Lokomotíva Nové Zámky

Predstavujeme nového trénera – mandanta HK Lokomotíva Nové Zámky Milan ONDRIČKO – trénerská licencia B. Je to skúsený tréner s mnohými prednosťami: flexibilita, cieľavedomosť, odhodlanie a nekonfliktnosť. Keďže sa chce naďalej vzdelávať, plánuje sa prihlásiť v najbližšej dobe na štúdium pre získanie trénerskej licencie A. Je to úplne normálny tréner, ktorý miluje svojich zverencov, je s nimi v prvom rade […]

» Čítať ďalej

Valné zhromaždenie HK.

Vážení členovia klubu, pripomíname, že Valné zhromaždenie HK Lokomotíva N.Zámky, ktoré sa uskutoční 20.apríla o 18.00 hod. v jedálni ZŠ Mostná bude aj o týchto bodoch . Program: Otvorenie. Predloženie programu Valného zhromaždenie. Správa Dozornej rady. Správa o hospodárení za sezónu 2015/2016. Správa o činnosti klubu za sezónu 2015/2016. Návrh plánu činnosti na sezónu 2016/2017. Návrh rozpočtu na sezónu 2016/2017. […]

» Čítať ďalej

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE.

Vážení členovia hokejového klubu Výkonný výbor Vás pozýva na valné zhromaždenie občianskeho združenia „HK Lokomotíva Nové Zámky“, ktoré sa uskutoční v stredu 20. 4. 2016 o 18.00 hod. v jedálni ZŠ Mostná N.Zámky. Program: 1. Správy o činnosti a hospodárení združenia za sezónu 2015/2016. 2. Plán činnosti na sezónu 2016/2017. 3. Rôzne. Tešíme sa na Vašu účasť.

» Čítať ďalej

VAŠE 2% PRE MLÁDEŽNÍCKY HOKEJ

Dve percentá – matematicky neznamenajú príliš veľa, ale…. všetko je relatívne…, pre nás sú veľmi dôležité. Okrem finančnej čiastky, ktorou môžete takto prispieť na činnosť nášho klubu je to aj určité vyjadrenie názoru, súhlasu s našou činnosťou. Je to podpora hokeja, príspevok na zmysluplné trávenie voľného času našich detí. V našom klube teraz pracuje v 6. družstvách viac ako 200 […]

» Čítať ďalej

Vĺčik GOOOLY nevynechá ani Nové Zámky.

Celé Nové Zámky a okolie vo veku 5-10 rokov venujte pozornosť tejto pozvánke. Ak máte mladšie deti nevadí, doneste aj tie, ak nenájdete odvahu ísť na ľad, príďte len tak, do hľadiska. Ak nemáte korčule, požičiame vám. Máte dievča? Nevadí, akcia je určená pre chlapcov i dievčatá. Máme pre vás zaujímavý program, vĺčika GOOOLY-ho a veľa darčekov. Tešíme sa na vás. My všetci […]

» Čítať ďalej

PF 2016

Vedenie hokejového klubu ďakuje všetkým hráčom, činovníkom i rodičom za spoluprácu a vzornú reprezentáciu hokeja v meste Nové Zámky v roku 2015. Do nového roka 2016 vám želáme veľa veľa zdravia a úspechov v hokeji i mimo neho. Veríme, že spoločným úsilím môžme hokej v našom malom klube posunúť znova o poschodie vyššie. Všetko dobré…   VV HK    

» Čítať ďalej

O Z N A M

  Hokejový klub Lokomotíva Nové Zámky v žiadnom prípade nezakazuje hráčom v mládežníckych a prípravkárskych kategóriách navštevovať mimo klubové športové aktivity a ani korčuliarske aktivity mimo tréningového procesu v našich kategóriách. Skôr naopak, podporujeme aj iné pohybové aktivity hráčov navyše. Tréneri ale trvajú na tom, aby sa prioritou u každého stala pravidelná dochádzka na športovú prípravu na ľade ako aj na všeobecnú prípravu na suchu a v telocvični. […]

» Čítať ďalej
1 2 3