Členské poplatky

Vážení členovia klubu HK Lokomotíva Nové Zámky,

na návrh výkonného výboru a následného rozhodnutia najvyššieho výkonného orgánu klubu, t.j. výročnej členskej schôdze, sa mesačný členský poplatok na sezónu 2016/2017 upravuje nasledovne:
5. a 6. ročník ZŠ: 35,- €
st. žiaci (7. a 8. ročník ZŠ) a dorast. 40,- €
V ostatných vekových kategóriách sa výška členského poplatku nemení.

O dôvodoch horeuvedených zmien Vás radi poinformujú vedúci družstiev v jednotlivých vekových kategóriách.

Výkonný výbor HK Lokomotíva Nové Zámky