Info pre rodičov šatne K2, upratovnie, pranie dresov.

poriadok

Rozpis upratovania a prania pre šatňu K2
(je to rozpis pre hráčov rodičia pri upratovaní iba asistujú)
KT KT
Hamran Jozef 33. upratovanie 7. upratovanie
Bona Richard 34. upratovanie 8. upratovanie
Zachar Daniel 35. upratovanie 9. upratovanie
Juhász Oliver 36. upratovanie 10. upratovanie
Zimková Nikola 37. upratovanie 11. upratovanie
Kuczman Mate 38. upratovanie 12. upratovanie
Nagy Attila 39. upratovanie 13. upratovanie
Helecz Tomáš 40. upratovanie 14. upratovanie
Mokráš Marko 41. upratovanie 35. pranie DB
Slávik Jakub 42. upratovanie 35. pranie DM
Lövinger Alex 43. upratovanie 39. pranie DB
Kostolányi Denis 44. upratovanie 39. pranie DM
Cvik Lukáš 45. upratovanie 43. pranie DB
Vaškovič Ivan 46. upratovanie 43. pranie DM
Bohoš Samuel 47. upratovanie 47. pranie DB
Gögh Viktor 48. upratovanie 47. pranie DM
Segin Alex 49. upratovanie 51. pranie DB
Slobodnik Samuel 50. upratovanie 51. pranie DM
Kuzma Lukáš 51. upratovanie 3. pranie DB
Fazekaš David 52. upratovanie 3. pranie DM
Szetei Filip 1. upratovanie 7. pranie DB
Sternová Lily 2. upratovanie 7. pranie DM
Tóthová Ema 3. upratovanie 11. pranie DB
Bona David 4. upratovanie 11. pranie DM
Taricsová Kristína 5. upratovanie 14. pranie DB
Senková Michaela 6. upratovanie 14. pranie DM
Vysvetlivky: 
KT- kalendárny týždeň
Upratovanie: zametať, umývať, vetrať, dopĺňať hygienické potreby
                          (toaletný papier, mydlo, čistiace potreby)
                         vynášanie smetných košov, udržiavať čistotu v kúpeľni, WC a šatni
Pranie DB – Biele dresy od čísla 1 po 25
Pranie DM – Modré dresy od čísla 1 po 25