História

TJ bola založená 25. augusta 1965 ustanovujúcou schôdzou v Nových Zámkoch. Združovala tri športy: ľadový hokej, stolný tenis a RTVŠ. Členskú základnu tvorili v prevahe hokejisti, ktorí si vytvorili A mužstvo – mužov a boli účastníkmi krajských súťaží.

Začiatky ľadového hokeja v Nových Zámkoch boli veľmi ťažké, lebo v tom čase najbližšia umelá ľadová plocha bola v Nitre. Za ľadom sa preto muselo cestovať. Takýto stav trval až do roku 1974, kedy bola vybudovaná umelá ľadová plocha i v Nových Zámkoch. V tomto roku TJ založila družstvo dorastencov, ktorí sa zúčastnili krajskej súťaže. Koncom sedemdesiatych rokov sa začali formovať i družstvá mladších a starších žiakov Boli vytvorené školské športové strediská. Začiatkom osemdesiatych rokov sa umelá ľadová plocha začala postupne zastrešovať a objekt dostával tvár zimného štadióna. Celý objekt bol stavaní v akcii „Z“, pričom najväčšou mierou pri výstavbe sa pričinili železničiari, ktorí odpracovali nespočetné množstvo brigádnických hodín zdarma. V roku 1986 sa muži stali účastníkmi II. SNHL. O tri roky neskôr TJ založila školské hokejové triedy piateho, šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka. Rodina malých hokejistov sa začala rozrastať vytvorením prípravky zo žiakov 1., 2., 3. a 4. ročníkov ZŠ a predprípravky, ktorú navštevujú tí najmenší.

Od sezóny 2006/2007 v Lokomotíve nastali zmeny. Bol zvolený nový výbor, na post predsedu bol zvolený Ing. Pavol Uhrin, ktorý vystriedal v tejto funkcii dlhoročného predsedu Ing. Ivana Halmeša, zmenil sa aj názov klubu. TJ sa mení na HK Lokomotíva Nové Zámky a mužstvo seniorov sa dostalo do I. HL SR.

Sezóna 2007/2008 sa niesla v znamení zmien. Na Valnom zhromaždení v júny 2007 ohlásili svoje odstúpenie Ing. Pavol Uhrin a Ing. Ivan Halmeš. Následne zhromaždenie zvolilo za nového predsedu Ing. Františka Suchardu. Zmena sa preniesla aj do farieb klubu, pôvodnú modro bielu nahrádza bielo zelená. Aktuálna sezóna 2008/2009 opäť priniesla zmeny a to v spojení klubu s Budapest Stars.

Valné zhromaždenie  v apríli 2009 po odstúpení Ing. Františka Suchardu zvolilo nové vedenie a to v zložení: prezident HK Mgr. Boris Bednárik, výkonný tajomník PaedDr. Peter Halmeš, členovia: Ing. František Sucharda, Ing. Dušan Pavliga, PaedDr. Ivan Halmeš, Bc. Ivan Julínek, Richad Štefánik, Ladislav Kováč, Robert Vaďovský.

Cieľom nového vedenie je zameranie sa na mládež, zvýšiť počty v každej kategórii. Vzhľadom na finančnú situáciu seniori nastúpia opäť v  II. HL SR pre sezónu 2009/2010.

V apríli 2010 sa na valnom zhromaždení pomenilo zloženie vedenia HK: prezident HK Mgr. Boris Bednárik, výkonný tajomník PaedDr. Peter Halmeš, členovia: Ing. Dušan Pavliga, Bc. Ivan Julínek, Robert Vaďovský a Gabriel procházka. Bez zmeny osôb HK pracovalo další rok.

Pred sezónou 2011/2012 sa družstvo seniorov oddelilo od HK a nastupovalo v MOL lige a II.seniorskej lige SR pod názvom HC Nové Zámky. V tomto roku nastala zmena orienovania klubu iba na mládež. Za ďalšieho člena výboru HK bol zvolený Erich Tóth.

Predsezónny cieľ získať čo najviac detí do radov prípravky sa počas sezóny 2012/2013 podarilo naplniť. Vo svojej histórii po prvý zaznamenal klub taký enormný prírast chlapcov a dievčat.

Pred nastávajúcou sezónou 2013/2014 nastala po odstúpení Mgr. Borisa Bednárika zmena na poste prezidenta. Valné zhromaždenie zvolilo za predsedu PaeDr. Perta Halmeša a za výkonného tajomníka Ing. Dušana Pavligu. Výbor pre túto sezónu bude pracovať v zložení: P. Halmeš, D. Pavliga, G. Procházka, I. Julínek a K. Cvik. Cieľom je opäť aktívna práca v nábore a zabezpečenie chodu klubu.