Prestup a hosťovanie

Prestup a hosťovanie je možné len na základe dodržania platnej smernice SZLH na tomto linku:

Prestupový poriadok SZĽH

Určenie výchovného rieši nasledovná príloha a je platné v plnom rozsahu aj pre HK Lokomotíva Nové Zámky.

SmerniceSZLHprePrestupoveVztahy