O Z N A M

Po prázdninách dnes znova pokračuje podľa rozpisu všeobecná pohybová príprava v telocvični na Mostnej ZŠ. Pre kategóriu 4,3 HT so začiatkom od 17:00 a pre kategóriu 5 HT so začiatkom o 18:00. Tešíme sa na vás. Vaši tréneri Martin a Tomáš.

 

cccccc