O Z N A M PRE 6 HT a 5 HT !!!

sihot

V pondelok budeme testovať na atletickom ovále na Sihoti. Čas sa nemení, len pre 5 HT sa zmení miesto, stretneme sa teda výnimočne na ovále a nie v telocvični o 16:00

6 HT sa stretneme v riadnom čase a na plánovanom mieste na Sihoti o 18:30.

Bola by vhodná vaša 100%-tná účasť.

Martin Šurnovský, tréner