O Z N A M

Preradenie hráča.

 

Od 1.11. sa preraďuje hráč Filip Porubčan z kategórie Prípravky do kategórie 4,3 HT.

 

Martin Šurnovský, tréner