OZNAM !!!

Milí hráči, rodičia, sympatizanti klubu.

S odstupom času sa vám prihovárame, bohužiaľ stále len so zlomkovými informáciami, nakoľko situácia okolo pandémie koronavírusu nám viac nedovoľuje a nikto si netrúfne presnejšie stanoviť postupy a dátumy ďalšej činnosti športových klubov, hokeja nevynímajúc. Zatiaľ s istotou môžeme potvrdiť, že februárová úhrada členského príspevku bola poslednou plánovanou, tak ako je uvedené celú sezónu na stránke klubu: https://www.hokejnz.sk/o-nas/
Mesiac marec sa už nehradil, no napriek tomu niektorí z vás tak urobili. Tým oznamujeme, že o peniaze samozrejme neprídu a túto úhradu započítame s prvou platbou v novej sezóne, ktorá prebehne zatiaľ v neznámom termíne, keďže nevieme, kedy sa začne. Preto na teraz prerušte trvalé príkazy a úhrady príspevku až do ďalších pokynov. Pre vašu informáciu ešte oznamujeme, že po elektronickom hlasovaní VV klubu sme sa rozhodli splniť si záväzky voči trénerom v plnom rozsahu, nakoľko vzniknutá situácia a predbežné ukončenie sezóny prišlo nečakane a nemali čas sa zariadiť a zrealizovať si prípadný alternatívny príjem. Preto ani s kompenzáciou posledného členského príspevku nepočítame, veríme, že to ľudsky všetci chápete. Novú sezónu, zvolanie členskej schôdze ako aj pokyny k letnej príprave zverejníme hneď ako bude možné stanoviť termín s jej zahájením. Nateraz klub nerealizuje žiadne aktivity, nevytvára žiadne záväzky a v mesiaci apríl nebudú prebiehať určite žiadne tréningy. V prípade, že by situácia pretrvávala naďalej, od mája začne videoinštruktáž trénerov vo svojich kategóriách, kde stanovia v skupinách na sociálnych sieťach individuálnu prípravu hráčov na novú sezónu. Bližšie pokyny zverejníme neskôr, najskôr budú tréneri svojich zverencov kontaktovať v skupinách na sociálnych sieťach.
Nateraz vám prajeme v tejto ťažkej dobe pevné zdravie, snažte sa aktívne oddychovať, sledovať na internete videá s individuálnou prípravou starších hokejistov, hrajte sa s hokejkou, loptičkou a pukom a myslite na to, že čoskoro to v klube znova roztočíme. Tešíme sa na vás a veríme, že aj vy na svojich spoluhráčov a trénerov.

VV HK