P O Z V Á N K A

Pozývam všetkých rodičov hráčov kategórie 8,7 HT na stretnutie ohľadom letnej prípravy a prípravy na sezónu, ktoré sa uskutoční v pondelok 16.5. o 16:30 hod. na ZŠ Mostná pri telocvični.

Milan Ondričko, tréner