POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE.

Vážení členovia hokejového klubu

Výkonný výbor Vás pozýva na valné zhromaždenie občianskeho združenia „HK Lokomotíva Nové Zámky”, ktoré sa uskutoční v stredu 20. 4. 2016 o 18.00 hod. v jedálni ZŠ Mostná N.Zámky.

Program:
1. Správy o činnosti a hospodárení združenia za sezónu 2015/2016.
2. Plán činnosti na sezónu 2016/2017.
3. Rôzne.

Tešíme sa na Vašu účasť.