Pravidlá pre hráčov a rodičov

Pred, v priebehu a po tréningu platí zákaz vstupu rodičov do šatne !!!

Postará sa o ne vždy len 1, max. 2 dospelí (vedúci, alebo ochotný rodič).

Rodičia chlapcov opúšťajú a vyzdvihujú hráča na chodbe, alebo pred zimným štadiónom.

Akékoľvek výnimky (výmena šnúrok, páskovanie hokejky, odovzdanie pitia a pod.) sú neprípustné, ak bude niečo takéto potrebné, poverte vždy chlapcov, nech Vám korčule, hokejky, lepiace pásky apod. sami prinesú.

Ak dôjde k nerešpektovaniu týchto pravidiel, budú si deti “hriešnikov” nosiť výstroje domov.

Hráči v šatni nepoužívajú mobilný telefón a majú vypnuté zvonenie!

Hráči v šatni udržiavajú poriadok a v prípade opakovaného neudržiavania si poriadku na svojom mieste si hráči budú nosiť do konca daného mesiaca výstroje domov.

Cieľom dodržiavania týchto pravidiel je viesť mladých hokejistov a hokejistky k samostatnosti, poriadkumilovnosti a súdržnosti kolektívu.

Martin Šurnovský, tréner

Erich Tóth, manažér mládeže HK

 

13938500_768185203285043_491044640887292339_n 13939349_768185326618364_1707549454982543878_n