Tréning PRÍPRAVKY aj vo štvrtok

Vo štvrtok 3.12.2015 v čase 17.15-18.15 hod. je vložený tréning kategórie PŔIPRAVKA

 

tréneri