TRÉNING S RODIČMI

V nedeľu sme zorganizovali tréning, kde dostali pozvánku prísť si zatrénovať so svojimi ratosleťami aj ich rodičia.

Nejednalo sa o klasický “rodičovský” zápas, ale rodičia boli zapojení do jednotlivých skupín a vykonávali všetky druhy cvičení s ich deťmi.
Cieľom bolo, aby rodičia mali pri svojich deťoch trpezlivosť a aby videli, že to nie je až také jednoduché, ako sa to možno zdá spoza mantinelu.

Rodičov táto myšlienka nadchla, o čom svedčí ich hojná účasť na tréningu.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a pevne veríme, že aj táto myšlienka pomôžek tomu, aby sme boli pri napredovaní našich detí trpezlivejší.