ÚPRAVA ROZVRHU LETNEJ PRÍPRAVY

KATEGÓRIE  DORAST  A  8,7  HT

DORAST

 

Pondelok – 18:30 – 20:00 – Sihoť, atletický ovál

Utorok – 17:30 – 19:00 – Priemstav, posilňovňa

Streda – 17:00 – 18:30 – ZŠ Mostná, telocvičňa

Štvrtok – 15:30 – 17:00 – ZŠ Mostná, telocvičňa

Piatok – 16:30 – 18:00 – Terén

 

 

8,7 HT

 

Pondelok – 17:00 – 18:30 – ZŠ Mostná, telocvičňa

Utorok – 15:30 – 17:00 – ZŠ Mostná, telocvičňa

Streda – 15:30 – 17:00 – ZŠ Mostná, telocvičňa

Štvrtok – 17:15 – 18:45 – Sihoť, atletický ovál

Piatok – 15:00 – 16:30 – Terén

 

Milan Ondričko, tréner

7B3C8612_v2