Valné zhromaždenie HK.

i_2932282

Vážení členovia klubu, pripomíname, že Valné zhromaždenie HK Lokomotíva N.Zámky, ktoré sa uskutoční 20.apríla o 18.00 hod. v jedálni ZŠ Mostná bude aj o týchto bodoch .

Program:

Otvorenie.

Predloženie programu Valného zhromaždenie.

Správa Dozornej rady.

Správa o hospodárení za sezónu 2015/2016.

Správa o činnosti klubu za sezónu 2015/2016.

Návrh plánu činnosti na sezónu 2016/2017.

Návrh rozpočtu na sezónu 2016/2017.

Návrh a schválenie členského príspevku na sezónu 2016/2017.

Diskusia.

Návrh na uznesenie.

Záver.