Valné zhromaždenie hokejového klubu HK Lokomotíva N.Zámky

Valné zhromaždenie hokejového klubu HK Lokomotíva N.Zámky sa uskutoční v piatok 6.septembra v jedálni ZŠ Mostná o 17.00 hod.

Hlavným bodom programu bude:
schválenie rozpočtu
schválenie výšky členského poplatku
voľba členov dozornej rady