Vymenili sme tenisky za korčule

Po vírusom prerušenej sezóne 2019/2020 a krátkej prestávke sa hokejová prípravka dňa 04.05.2020 opäť stretla a opäť začala trénovať. Na základe epidemiologickej situácie sme boli nútení absolvovať prvé tréningové jednotky v online prostredí no napokon sme začali trénovať aj prezenčnou formou. Počas letnej prípravy sme absolvovali tréningy na základných školách vo vnútorných a aj vonkajších priestoroch. Obsahom tréningov bola všeobecná športová príprava, pohybová gramotnosť ale aj špeciálne cvičenia na rozvoj funkčnej hokejovej pohyblivosti. Deti a tréneri sa pravidelne s radosťou a úsmevom na tvári zapájali do tréningových jednotiek.

Do letnej prípravy sme zaradili aj 1. ročník letného hokejového tábora, ktorý absolvovalo 38 detí. Prostredníctvom tohto tábora sa deti spoznávali, socializovali a teda vznikali nové priateľstvá. Tábor sme absolvovali v prírode, na základnej škole na Mostnej ulici, zimnom štadióne, tenisových kurtoch a na ranči Mohykán medzi zvieratkami. Deti si tábor pochvaľovali a potvrdili nám už aj účasť v 2. ročníku budúci rok. Po krátkej dovolenkovej prestávke sme konečne zaradili do prípravy aj špeciálne tréningy na ľade. Deti už boli netrpezlivé a už po niekoľko mesačnom oddychu od ľadu si ľad výdatne užívajú. Aktívne sa zapájanú do tréningového procesu a teda bavia sa korčuľovaním a hokejom.