Záver sezóny prípravky

Ešte predtým ako sa zimný štadión v Nových Zámkoch dostane do letného odpočinku, stihla hokejová prípravka niekoľko tréningov na ľade. Tréningy sprevádzali prísne epidemiologické opatrenia, ale ani toto neodradilo niekoľko mladých hokejistov prísť si zakorčuľovať. Na ľad sme vykorčuľovali až po troch mesiacoch. Aj keď to bola dlhá prestávka, tak mladých hokejistov to neodradilo a na tréning prišli „hladní“ po ľade.

Tréningy obsahovali pohybové hry a celý tréning sprevádzala hravá forma. Hrali sme naháňačky, triafačky, štafety a rôzne iné zábavné hry. Úsmev na tvárach detí pretrvával celý tréning a tréneri sa už teraz tešia na ďalšie tréningy, ktoré budú prebiehať prezenčnou formou.

Veríme, že v nasledujúcich dňoch sa pandemická situácia upokojí a my budeme môcť s mladými hokejistami a hokejistkami prezenčne trénovať mimo ľadu.