Zmena tréningu PRÍPRAVKY v nedeľu

V nedeľu 1.11.2015 sa presúva tréning PRÍPRAVKY na čas 8:30 – 9:30 hod.

tréneri