ZMENA – v nedeľu PRÍPRAVKA na ľade

Vzhľadom na účasti hráčov kat. 4/3 HT na turnaji EMHL bude v nedeľu v čase 7:15-8:15 hod. spojený tréning kat. 4/3 HT + PRÍPRAVKA.

 

Avizovaný tréning na ZŠ Mostná sa tým pádom nebude konať.

 

tréneri